Новини

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 01.-05.06.2020 ГОД.
изглед за печат
 
ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 26.-29.05.2020ГОД.
изглед за печат
 
ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 18.-22.05.2020ГОД.
изглед за печат
 
ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 11.-15.05.2020ГОД
изглед за печат
 
ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 04-08.05.2020ГОД.
изглед за печат
 
График на обучението на учениците за периода 27.04 - 30.04.2020

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 27.04.-30.04.2020ГОД.+[ Прочети още ... ]
изглед за печат
 
ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 21.04.-24.04.2020ГОД.

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 21.04.-24.04.2020ГОД.[ Прочети още ... ]
изглед за печат
 
ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 13.04.-16.04.2020ГОД.

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 13.04.-16.04.2020ГОД.[ Прочети още ... ]
изглед за печат
 
График 06 - 10 април

     ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ II-III КЛАС ЗА ПЕРИОДА 06.04.-10.04.2020ГОД.

 

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.20

БЕЛ

Математика

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

2

9.30-9.50

Математика

БЕЛ

Математика

БЕЛ ИУЧ/

Компютърно моделиране

БЕЛ

3

10.00-10.20

Английски език

БЕЛ ИУЧ

Английски език

Математика ИУЧ

Английски език

4

10.30-10.50

Околен свят/Човекът и природата

Човекът и обществото

Консултация по АЕ

БЕЛ

 

Консултация по БЕЛ

5

17.00-17.30

Консултация

Консултация

Консултация

Човекът и обществото

Консултация

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ IV КЛАС ЗА ПЕРИОДА 30.03.-03.04.2020ГОД.

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.20

БЕЛ

Математика

БЕЛ

БЕЛ

Математика ИУЧ

2

9.30-9.50

Математика

БЕЛ

Математика

БЕЛ ИУЧ

Човекът и природата

3

10.00-10.20

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

Математика

Английски език

4

10.30-10.50

Човекът и природата

Английски език

Компютърно моделиране

Английски език

Консултация по БЕЛ

5

17.00-17.30

Консултация

Консултация

Консултация

Човекът и обществото

Консултация  

 

 

 ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ V КЛАС ЗА ПЕРИОДА 06.04.-10.04.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

История и цивилизации

Човекът и природата

История и цивилизации

Английски език

География и икономика

2

9.40-10.10

БЕЛ

ФВС

Английски език

БЕЛ

Английски език

3

10.20-10.50

Английски език

Математика

Човекът и природата

Информационни технологии

Човекът и природата

4

11.00-11.30

БЕЛ

БЕЛ ИУЧ

Математика

Математика

Математика

5

11.40-12.10

ФВС

БЕЛ

БЕЛ

 

БЕЛ ИУЧ

6

15.00-15.30

Инф.технологии ФУЧ

Консултация

ФВС

Консултация

 

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ VI КЛАС ЗА ПЕРИОДА 06.04.-10.04.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

БЕЛ

БЕЛ ИУЧ

Математика

Математика

Английски език

2

9.40-10.10

История и цивилизации

Човекът и природата

История и цивилизации

Английски език

Математика

3

10.20-10.50

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

География и икономика

4

11.00-11.30

Английски език

ФВС

Човекът и природата

Информационни технологии

Човекът и природата

5

11.40-12.10

Инф.технологии ФУЧ

Математика

Английски език

Консултация

БЕЛ ИУЧ

6

14.00-14.30

Консултация

Консултация

Консултация

ФВС

Консултация

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ VII КЛАС ЗА ПЕРИОДА 06.04.-10.04.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

Биология и здравно образование

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ ИУЧ

2

9.40-10.10

Английски език

Математика

Химия и опазване на ок. среда

Математика

БЕЛ

3

10.20-10.50

История и цивилизации

ФВС

Английски език

Биология и здравно образование

Английски език

4

11.00-11.30

Математика

История и цивилизации

География и икономика

Химия и опазване на ок. среда

География и икономика

5

11.40-12.10

БЕЛ

Химия и опазване на ок. среда ИУЧ

Физика и астрономия

Информационни технологии

Английски език

6

12.20-12.50

БЕЛ ИУЧ

ФВС

Математика

Консултация

География и икономика

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ VIII КЛАС ЗА ПЕРИОДА 06.04.-10.04.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

Физика и астрономия

Предприемачество

История и цивилизация

Информ.технологии

Философия

2

9.40-10.10

Английски език

История и цивилизации

БЕЛ

Английски език

Биология и здравно образование

3

10.20-10.50

Английски език

Английски език

Математика

Английски език

Английски език

4

11.00-11.30

Химия и опазване на околната среда

Английски език

Ски подготовка

БЕЛ

Английски език

5

11.40-12.10

Биология и здравно образование

ФВС

Английски език

Математика

БЕЛ

6

12.20 – 12.50

Математика

БЕЛ

Английски език

Английски език

География и икономика

7

15.00-15.30

ФВС

Английски език

История и цивилизация

ТАО

Консултация

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ X КЛАС ЗА ПЕРИОДА 06.04.-10.04.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

Английски език

Математика

Английски език

Топогр.и ориентиране

Биология и здравно образование

2

9.40-10.10

Химия и опазване на околната среда

ФВС

Физика и астрономия

Планинско водене

История и цивилизация

3

10.20-10.50

Физика и астрономия

Биология и здравно образование

БЕЛ

История и цивилизация

Математика

4

11.00-11.30

Философия

Философия

Икономика

География и икономика

География и икономика

5

11.40-12.10

ТАО РПП

БЕЛ

География и икономика

ТАО

БЕЛ

6

12.20-12.50

Италиански език

История и цивилизации

История и цивилизация

Гостоприемство в туристическата индустрия

Италиански език

7

14.00-14.30

Консултация

Химия и опазване на околната среда

ИТ ФУЧ

ФВС

Консултация

 

 ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ XI КЛАС ЗА ПЕРИОДА 30.03.-03.04.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

Философия

Английски език

Планинско водене

Предприемачество

Математика

2

9.40-10.10

Математика

БЕЛ

Счетоводство и отчетност в туризма

История и цивилизация

Маркетинг в туризма

3

10.20-10.50

Счетоводство и отчетност в туризма

Чужд език по професия-АЕ

ФВС

Опасности в планината

БЕЛ ЗИП

4

11.00-11.30

История и цивилизация

БЕЛ

Английски език

Опасности в планината

БЕЛ

5

11.40-12.10

Английски език

Маркетинг в туризма

Планинско водене

ФВС

Консултация

6

12.20-12.50

Маркетинг в туризма

 

 

 

 

 

 ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ XII КЛАС ЗА ПЕРИОДА 16.03.-27.03.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

БЕЛ

ФВС

Математика

Планинско водене/ История на материалната и духовна култура

Консултация АЕ

2

9.40-10.10

Математика

БЕЛ

ФВС

Планинско водене/ История на материалната и духовна култура

Туристически и алпийски обекти

3

10.20-10.50

БЕЛ ЗИП

Чужд език по професия-Английски език

Свят и личност

Алпинизъм и спортно катерене/ Транспорт и туристическа агентска дейност

Консултация

БЕЛ

4

11.00-11.30

Чужд език по професия-Английски език

Мениджмънт в туризма

 

БЕЛ

Алпинизъм и спортно катерене/ Транспорт и туристическа агентска дейност

Консултация

ГИ

5

11.40-12.10

Свят и личност

Консултация

ГИ

Туристически и алпийски обекти

 

 

6

12.20-12.50

 

 

Туристически и алпийски обекти

 

 

 [ Прочети още ... ]
изглед за печат
 
Училищен план-прием

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” с.ЧЕРНИ ОСЪМ

ЗАПОВЕД

186/27.03.2020г.

            На основание  чл.41 ал.1,чл.42, чл.43,чл.44 от Наредба №10/01.09.2016г. за организиране на дейностите в училищното образование;  чл. 259 ал.1 от ЗПУО и във връзка със заседание на Обществения съвет към СУ «Васил Левски» с.Черни Осъм проведено на 26.03. 2020 г. протокол № 3

 

УТВЪРЖДАВАМ:

1.План прием  за  І и V клас за учебната 2020/2021 година:

-1 паралелка за І клас  с 16-22 места;

-1 паралелка за V клас с 18-26 места.

2.Свободни места по класове:

   ІІ клас – свободни 16 места

   ІІІ клас  - свободни 14 места

   ІV клас - свободни 12 места   

   VІ клас  - свободни 13 места

   VІІ клас – свободни места 11 места

3.ЦДО се предвижда за учениците І – ІV клас.

4.Необходими документи:

-Заявление от родителите;

-Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група и  удостоверение за завършен начален етап на основно образование;

-Копие от акт за раждане на детето;

-Декларация за постоянен адрес на детето;

-Декларация за съгласие за предоставяне и обработка на лични данни.

4.Критерии за подбор:

-Близост на училището до настоящия адрес на родителите/настойниците на детето.

-Дете с трайни увреждания над 50 %;

-Дете с двама починали родители;

-Други деца от семейството, обучаващи се в училището;

-Деца, завършили подготвителна група в избраното училище;

-Близост  до местоработата на един от родителите.

 

 

Длъжностното лице в срок до 30.03.2020 г. да публикува информация за училищния план- прием в интернет страницата на училището.

 

Заповедта да се сведе до знанието на комисията за осъществяване на дейностите за прием на ученици І и V клас.[ Прочети още ... ]
изглед за печат