Материална база

Образователното дело в село Черни Осъм има повече от 130 годишна история. През 1957 година училището се премества в нова специално построена сграда, отговаряща на модерните за времето си изисквания. То е уникално с това, че в него до 1971г. се помещава изключително богата сбирка от препарирани животински видове от района на Централна Стара планина. Тя е дело на учителя по биология в училището Илия Илиев и ученици от кръжока по биология. През 1976г. сбирката е преместена в построената специално за целта сграда на сегашния Природонаучен музей.

History1535918 880349115311004 277441356919449304 NПрез 2000 година се слага ново начало в училищната история с преобразуването на училището от основно в средно общообразователно с единствената в страната професионална паралелка за Планински водачи. Човекът с най-голяма заслуга за това е дългогодишният директор на училището Минко Занковски - човек, отдал цялата си енергия и живот на училището и планината.

Сега то разполага с обновена материална база, нов физкултурен салон, две катерачни стени и компютърен кабинет.
До момента средно образование и трета професионално-квалификационна степен са получили над 160 ученици от 8-те завършили випуска. Днес в училище се обучават 200 ученици от I до XIII клас. От тях в професионалната паралелка са 90 ученици, дошли тук от цяла България.

History9