Прием на ученици

РАБОТЕН ГРАФИК НА КОМИСИЯТА ПО ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2019/2020 година - област Ловеч

ПРИЕМ 2019/2020 ГОД.

График на дейностите по приемането на ученици за учебната 2019/2020г.


ПРИЕМ 2017/2018 ГОД.

ЗАПОВЕД ПРИЕМ 7 КЛАС

ЗАПОВЕД ПРИЕМ 8 КЛАС


Приемат се ученици от цялата страна по документи след завършен 7-ми и 8-ми клас по следните специалности:

1. "ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ"
2. "ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ"


Балообразуващи са:

За специалността "Планински водач":
Оценките по Български език и литература, География и икономика и Физическо възпитание и спорт от Свидетелството за завършен 8-ми клас

Предимство при приемането имат онези ученици, които вече са се занимавали с някои от туристическите дисциплини: алпинизъм, състезателно катерене, ориентиране или спелеология.


За специалността "Организатор на туристическа агентска дейност":
Оценките по Български език и литература, География и икономика и Чужд език от Свидетелството за завършен 8-ми клас


Документи за кандидатстване:

1.Заявление по установен образец
2.Свидетелство за завършен VІІІ клас през учебната 2016/2017г.
3. Медицинско свидетелство, заключаващо, че кандидатът е годен да стане планински водач.

График за: Подаване на документите: Обявяване на резултатите: Записване:
1. За първо класиране 16.06.2016г. - 04.07.2016г. на 07.07.2016г. 08.07.2016г.
2. За второ класиране 10.07.2016г. - 13.07.2016г. на 14.07.2016г. 15.07.2016г.
3. За трето класиране 18.07.2016г. - 20.07.2016г. на 21.07.2016г. 22.07.2016г.


ПРОДЪЛЖАВА ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ ЗА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ

(По изключение, се приемат ученици от IX и X клас, след полагане на приравнителни изпити по специалните предмети. Ученици, които желаят да станат планински водачи могат да завършат тук основното си образование (до VIII клас.)


ВАЖНО!
Желаете ли да учите тук? Заповядайте! Трябва да сте кандидат за ученик от I до X клас. Може да изпратите по email заявление* и копие от свидетелството за завършен клас и медицинско (за кандидатите за 9 клас). След нашия отговор, че сте приети трябва да донесете или изпратите оригиналното свидетелство за завършен осми клас.


Свали

*Заявление за специалност "Планински водач" (.doc)
ЗА КОНТАКТ :
E-mail: sou_ch_osam@abv.bg
GSM: 0878731190