Прием на ученици

Заповед за утвърждаване на план прием за 2024 - 2025 година >ИЗТЕГЛИ<


Priem  1

Начин на кандидатстване:

   онлайн на https://infopriem.mon.bg с кода от Служебната бележка;

Избирате РУО Ловеч; училище - Средно Училище "Васил Левски" с.Черни Осъм;

   идентификатор 1431


 График дейности РУО - Ловеч Работно време на училищна комисия – 08:00 – 16:00 часаПРОДЪЛЖАВА ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ ЗА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ

(По изключение, се приемат ученици от IX и X клас, след полагане на приравнителни изпити по специалните предмети. Ученици, които желаят да станат планински водачи могат да завършат тук основното си образование (до VIII клас.)


ВАЖНО!
Желаете ли да учите тук? Заповядайте! Трябва да сте кандидат за ученик от I до X клас. Може да изпратите по email заявление* и копие от свидетелството за завършен клас и медицинско (за кандидатите за 9 клас). След нашия отговор, че сте приети трябва да донесете или изпратите оригиналното свидетелство за завършен осми клас.


Свали

*Заявление за специалност "Планински водач" (.doc)
ЗА КОНТАКТ :
E-mail: sou_ch_osam@abv.bg
GSM: 0878731190