Бюджет

08.05.2024г. Отчет за изпълнение на бюджета за I-во тримесечие 2024г. СВАЛИ
19.03.2024г. Бюджет 2024г. СВАЛИ
13.05.2023г. Отчет за изпълнение на бюджета за IV-то тримесечие 2023г. СВАЛИ
13.04.2023г. Бюджет 2023г. СВАЛИ
13.02.2023г. Отчет за изпълнение на бюджета за IV-то тримесечие 2022г. СВАЛИ
02.11.2022г. Отчет за изпълнение на бюджета за III-то тримесечие 2022г. СВАЛИ
02.09.2022г. Отчет за изпълнение на бюджета за II-ро тримесечие 2022г. СВАЛИ
17.05.2022г. Рекапитулация по разходни параграфи - месечен отчет - месец 4 СВАЛИ
28.04.2022г. Бюджет 2022г. СВАЛИ
22.02.2022г. Отчет за изпълнение на бюджета за IV-то тримесечие 2021г. СВАЛИ
03.11.2021г. Отчет за изпълнение на бюджета за III-то тримесечие 2021г. СВАЛИ
08.07.2021г. Отчет за изпълнение на бюджета за II-ро тримесечие 2021г. СВАЛИ
18.05.2021г. Отчет за изпълнение на бюджета за I-во тримесечие 2021г. СВАЛИ
13.04.2021г. Бюджет 2021г. СВАЛИ
18.02.2020г. Отчет за изпълнение на бюджета за IV-то тримесечие 2020г. СВАЛИ
06.11.2020г. Отчет за изпълнение на бюджета за III-то тримесечие 2020г. СВАЛИ
10.08.2020г. Отчет за изпълнение на бюджета за II-ро тримесечие 2020г. СВАЛИ
16.06.2020г. Бюджет 2020г. СВАЛИ
08.04.2020г. Отчет за изпълнение на бюджета за I-о тримесечие 2020г. СВАЛИ
08.04.2020г. Отчет за изпълнение на бюджета за IV-то тримесечие 2019г. СВАЛИ
21.11.2019г. Бюджет 2019г. СВАЛИ
21.11.2019г. Отчет за изпълнение на бюджета за III-то тримесечие 2019г. СВАЛИ