Бюджет

18.02.2020г. Отчет за изпълнение на бюджета за IV-то тримесечие 2020г. СВАЛИ
06.11.2020г. Отчет за изпълнение на бюджета за III-то тримесечие 2020г. СВАЛИ
10.08.2020г. Отчет за изпълнение на бюджета за II-ро тримесечие 2020г. СВАЛИ
16.06.2020г. Бюджет 2020г. СВАЛИ
08.04.2020г. Отчет за изпълнение на бюджета за I-о тримесечие 2020г. СВАЛИ
08.04.2020г. Отчет за изпълнение на бюджета за IV-то тримесечие 2019г. СВАЛИ
21.11.2019г. Бюджет 2019г. СВАЛИ
21.11.2019г. Отчет за изпълнение на бюджета за III-то тримесечие 2019г. СВАЛИ