Документи

01.04.2021г. ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА СВАЛИ
07.10.2020г. ГОДИШЕН ПЛАН СВАЛИ
07.10.2020г. МЕРКИ ЗА ПОВЕШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО СВАЛИ
07.10.2020г. ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПС СВАЛИ
07.10.2020г. ПЛАН КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ СВАЛИ
07.10.2020г. ПЛАН КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ СВАЛИ
07.10.2020г. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО СВАЛИ
07.10.2020г. ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЯ РАННО НАПУСКАНЕ СВАЛИ
07.10.2020г. ПРОГРАМА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ СВАЛИ
07.10.2020г. Училищен учебен план за I клас СВАЛИ
07.10.2020г. Училищен учебен план за II клас СВАЛИ
07.10.2020г. Училищен учебен план за III клас СВАЛИ
07.10.2020г. Училищен учебен план за IV клас СВАЛИ
07.10.2020г. Училищен учебен план за V клас СВАЛИ
07.10.2020г. Училищен учебен план за VI клас СВАЛИ
07.10.2020г. Училищен учебен план за VII клас СВАЛИ
07.10.2020г. Училищен учебен план за VIII клас СВАЛИ
07.10.2020г. Училищен учебен план за IX клас СВАЛИ
07.10.2020г. Училищен учебен план за X клас СВАЛИ
07.10.2020г. Училищен учебен план за XI клас СВАЛИ
07.10.2020г. Училищен учебен план за XII клас СВАЛИ
11.11.2019г. Годишен план за учебната 2019/2020 г. СВАЛИ
11.11.2019г. Програма за предоставяне на равни възможности СВАЛИ
11.11.2019г. Правилник за дейността на училището СВАЛИ
11.11.2019г. Правилник за вътрешния трудов ред СВАЛИ
14.01.2019г. Училищен учебен план СВАЛИ
14.01.2019г. Протокол N4 СВАЛИ
15.11.2018г. Училищен учебен план за II клас СВАЛИ
15.11.2018г. Училищен учебен план за III клас СВАЛИ
15.11.2018г. Училищен учебен план за V клас СВАЛИ
15.11.2018г. Училищен учебен план за VI клас СВАЛИ
15.11.2018г. Училищен учебен план за VII клас СВАЛИ
15.11.2018г. Училищен план професия планински водач СВАЛИ
15.11.2018г. Програма за предоставяне на равни възможности СВАЛИ
15.11.2018г. Стратегия за развитие на училището за следващите четири години и финансиране СВАЛИ
15.11.2018г. Правилник за дейността на средно училище "Васил Левски" с. Черни Осъм СВАЛИ
15.11.2018г. Етичен кодекс на училищната общност СВАЛИ
15.11.2018г. Програма за превенция на ранно напускане СВАЛИ
15.11.2018г. Годишен план за учебната 2018/2019 г. СВАЛИ
20.04.2018г. План прием за I и V клас за учебната 2018/2019 година СВАЛИ
01.09.2017г. Годишен план СВАЛИ
01.09.2017г. Програма за превенция на ранното напускане на училище СВАЛИ
01.09.2017г. Програма равни възможности СВАЛИ
01.09.2017г. Стратегия за развитие на училището СВАЛИ
11.11.2019г. Програма за предоставяне на равни възможности СВАЛИ
11.11.2019г. Правилник за дейността на училището СВАЛИ
11.11.2019г. Правилник за вътрешния трудов ред СВАЛИ
14.01.2019г. Училищен учебен план СВАЛИ
14.01.2019г. Протокол N4 СВАЛИ
15.11.2018г. Училищен учебен план за II клас СВАЛИ
15.11.2018г. Училищен учебен план за III клас СВАЛИ
15.11.2018г. Училищен учебен план за V клас СВАЛИ
15.11.2018г. Училищен учебен план за VI клас СВАЛИ
15.11.2018г. Училищен учебен план за VII клас СВАЛИ
15.11.2018г. Училищен план професия планински водач СВАЛИ
15.11.2018г. Програма за предоставяне на равни възможности СВАЛИ
15.11.2018г. Стратегия за развитие на училището за следващите четири години и финансиране СВАЛИ
15.11.2018г. Правилник за дейността на средно училище "Васил Левски" с. Черни Осъм СВАЛИ
15.11.2018г. Етичен кодекс на училищната общност СВАЛИ
15.11.2018г. Програма за превенция на ранно напускане СВАЛИ
15.11.2018г. Годишен план за учебната 2018/2019 г. СВАЛИ
20.04.2018г. План прием за I и V клас за учебната 2018/2019 година СВАЛИ
01.09.2017г. Годишен план СВАЛИ
01.09.2017г. Програма за превенция на ранното напускане на училище СВАЛИ
01.09.2017г. Програма равни възможности СВАЛИ
01.09.2017г. Стратегия за развитие на училището СВАЛИ