Документи

20.04.2018г. План прием за I и V клас за учебната 2018/2019 година СВАЛИ
01.09.2017г. Годишен план СВАЛИ
01.09.2017г. Програма за превенция на ранното напускане на училище СВАЛИ
01.09.2017г. Програма равни възможности СВАЛИ
- Стратегия за развитие на училището СВАЛИ