Документи

10.04.2024г. Критерии за прием СВАЛИ
28.03.2024г. Заповед прием СВАЛИ
11.10.2023г. Правилник за дейността СВАЛИ
11.10.2023г. Стратегия за развитие СВАЛИ
11.10.2020г. ГОДИШЕН ПЛАН СВАЛИ
14.09.2023г. Училищен учебен план за I клас СВАЛИ
14.09.2023г. Училищен учебен план за II клас СВАЛИ
14.09.2023г. Училищен учебен план за IV клас СВАЛИ
14.09.2023г. Училищен учебен план за V клас СВАЛИ
14.09.2023г. Училищен учебен план за VI клас СВАЛИ
14.09.2023г. Училищен учебен план за VII клас СВАЛИ
14.09.2023г. Училищен учебен план за VIII клас СВАЛИ
14.09.2023г. Училищен учебен план за IX клас СВАЛИ
14.09.2023г. Училищен учебен план за X клас СВАЛИ
14.09.2023г. Училищен учебен план за XII клас СВАЛИ
14.06.2022г. График дейности РУО - Ловеч СВАЛИ
15.05.2022г. Заповед прием СВАЛИ
05.05.2023г. Правила за вътрешно подаване на сигнали СВАЛИ
18.04.2023г. Заповед прием СВАЛИ
23.11.2022г. Етичен кодекс СВАЛИ
23.11.2022г. Заповед форми на обучение СВАЛИ
23.11.2022г. Правилник за дейността СВАЛИ
23.11.2022г. Програма за предоставяне на равни възможности СВАЛИ
23.11.2022г. Стратегия за развитие СВАЛИ
05.10.2022г. Училищен учебен план за I клас СВАЛИ
05.10.2022г. Училищен учебен план за II клас СВАЛИ
05.10.2022г. Училищен учебен план за IV клас СВАЛИ
05.10.2022г. Училищен учебен план за V клас СВАЛИ
05.10.2022г. Училищен учебен план за VI клас СВАЛИ
05.10.2022г. Училищен учебен план за VII клас СВАЛИ
05.10.2022г. Училищен учебен план за VIII клас СВАЛИ
05.10.2022г. Училищен учебен план за IX клас СВАЛИ
05.10.2022г. Училищен учебен план за X клас СВАЛИ
05.10.2022г. Училищен учебен план за XII клас СВАЛИ
05.10.2022г. ГОДИШЕН ПЛАН СВАЛИ
05.10.2022г. МЕРКИ ЗА ПОВЕШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО СВАЛИ
05.10.2022г. ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА РАННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ СВАЛИ
13.05.2022г. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити - 2021/2022 година СВАЛИ
27.04.2022г. ДЪРЖАВЕН ПЛАН - ПРИЕМ СВАЛИ
05.04.2022г. Заповед план прием СВАЛИ
15.11.2021г. Заповед No 254 СВАЛИ
03.11.2021г. Заповед план прием СВАЛИ
03.11.2021г. Заповед график за консултации СВАЛИ
03.11.2021г. Училищен учебен план за I клас СВАЛИ
03.11.2021г. Училищен учебен план за II клас СВАЛИ
03.11.2021г. Училищен учебен план за IV клас СВАЛИ
03.11.2021г. Училищен учебен план за V клас СВАЛИ
03.11.2021г. Училищен учебен план за VI клас СВАЛИ
03.11.2021г. Училищен учебен план за VII клас СВАЛИ
03.11.2021г. Училищен учебен план за VIII клас СВАЛИ
03.11.2021г. Училищен учебен план за IX клас СВАЛИ
03.11.2021г. Училищен учебен план за X клас СВАЛИ
03.11.2021г. Училищен учебен план за XII клас СВАЛИ
04.10.2021г. Стратегия за развитие на училището СВАЛИ
19.10.2021г. ГОДИШЕН ПЛАН СВАЛИ
19.10.2021г. ЕТИЧЕН КОДЕКС СВАЛИ
19.10.2021г. МЕРКИ ЗА ПОВЕШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО СВАЛИ
19.10.2021г. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО СВАЛИ
01.04.2021г. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ СВАЛИ
07.10.2020г. ГОДИШЕН ПЛАН СВАЛИ
07.10.2020г. МЕРКИ ЗА ПОВЕШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО СВАЛИ
07.10.2020г. ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПС СВАЛИ
07.10.2020г. ПЛАН КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ СВАЛИ
07.10.2020г. ПЛАН КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ СВАЛИ
07.10.2020г. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО СВАЛИ
07.10.2020г. ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЯ РАННО НАПУСКАНЕ СВАЛИ
07.10.2020г. ПРОГРАМА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ СВАЛИ
07.10.2020г. Училищен учебен план за I клас СВАЛИ
07.10.2020г. Училищен учебен план за II клас СВАЛИ
07.10.2020г. Училищен учебен план за III клас СВАЛИ
07.10.2020г. Училищен учебен план за IV клас СВАЛИ
07.10.2020г. Училищен учебен план за V клас СВАЛИ
07.10.2020г. Училищен учебен план за VI клас СВАЛИ
07.10.2020г. Училищен учебен план за VII клас СВАЛИ
07.10.2020г. Училищен учебен план за VIII клас СВАЛИ
07.10.2020г. Училищен учебен план за IX клас СВАЛИ
07.10.2020г. Училищен учебен план за X клас СВАЛИ
07.10.2020г. Училищен учебен план за XI клас СВАЛИ
07.10.2020г. Училищен учебен план за XII клас СВАЛИ
11.11.2019г. Правилник за дейността на училището СВАЛИ
11.11.2019г. Правилник за вътрешния трудов ред СВАЛИ
14.01.2019г. Училищен учебен план СВАЛИ
14.01.2019г. Протокол N4 СВАЛИ
15.11.2018г. Училищен учебен план за II клас СВАЛИ
15.11.2018г. Училищен учебен план за III клас СВАЛИ
15.11.2018г. Училищен учебен план за V клас СВАЛИ
15.11.2018г. Училищен учебен план за VI клас СВАЛИ
15.11.2018г. Училищен учебен план за VII клас СВАЛИ
15.11.2018г. Училищен план професия планински водач СВАЛИ
15.11.2018г. Програма за предоставяне на равни възможности СВАЛИ
15.11.2018г. Стратегия за развитие на училището за следващите четири години и финансиране СВАЛИ
15.11.2018г. Правилник за дейността на средно училище "Васил Левски" с. Черни Осъм СВАЛИ
15.11.2018г. Етичен кодекс на училищната общност СВАЛИ
15.11.2018г. Програма за превенция на ранно напускане СВАЛИ
15.11.2018г. Годишен план за учебната 2018/2019 г. СВАЛИ
20.04.2018г. План прием за I и V клас за учебната 2018/2019 година СВАЛИ
01.09.2017г. Годишен план СВАЛИ
01.09.2017г. Програма за превенция на ранното напускане на училище СВАЛИ
01.09.2017г. Програма равни възможности СВАЛИ
01.09.2017г. Стратегия за развитие на училището СВАЛИ