История

History3Училищното и образователното дело в село Черни Осъм са тясно свързани с Троянския манастир, духовно и културно-просветно огнище през вековете на робство. Килийното училище в Троянския манастир е съществувало до 1869 година, когато тук се открива Народно училище за децата от Черни Осъм, (наричано тогава Колибето), Орешак, Патрешко, Велчево, Белиш и др.
До откриването на Народното училище в Манастира децата от селото се учели и в Девическия метох. До 1871 година в махалата Жеравица поп Цочо Стойков също е поддържал частно килийно училище.
Откриване на Народно училище в Троянския манастир е нов етап в развитието на образователното дело в Черни Осъм

History2След приемане на Търновската конституция, образованието в България придобива светски характер. Жителите на Черни Осъм отварят веднага училище в селото. Първо училище се помещава в сградата на турския конак в центъра на селото. Пръв учител е Захари Атанасов от махала Миленча.
За да има училището и религиозен отенък, често за учители били назначавани духовни лица: поп Иван Иванов, поп Христо Ковачев, поп Петър Топузов.

От есента на 1894 година започва трескава подготовка за строеж на училище в Черни Осъм и рез 1899 година строежът започва. През есента на 1902 година новопостроената сграда на училището отваря вратите си за ученолюбивите черноосъмчета.

Учебната 1919/1920 година учителят Кирил Дочев Кипров открива частно училище за първи прогимназиален клас. От следващата 1920/1921 година се открива редовна средищна прогимназия в махалата Миленча. В Черни Осъм прогимназията се премества в центъра на селото и става единно училище от 1 до 7 клас

History8Иван Методиев от 1954 година до пенсионирането си (1982г.) е директор на училището. Има съществен принос в строителството на новото училище. Първата копка на ново училище в Черни Осъм е направена на 13.02.1954 година от организиран общоселски трудов ден, в който вземат участие над 150 жители на селото. Строителството е възложено на строителни войски. Извършено е много прецизно и бързо. Готовата сграда е открита на 29.01.1955 година. 

Иван Методиев е в основата на всичко, което имаше до 2000 година училището в Черни Осъм, в това число и в сградата на Природо-научния музей към училището, открит през 1976 година. В него е показана по изключително представителен начин българската природа - дело на учителя Илия Илиев, на ръководения от него кръжок по препариране и на целия учителски колектив от 70-те години. Природо-научният музей в Черни Осъм е най-високият връх в работата на училище "Васил Левски" – Черни Осъм през всичките години на неговото съществуване до 2000 година, когато то се преобразувз в Средно.


От 1983 година до смъртта си (2006г.) директор е Минко Занковски.

Със Заповед № 62/29.11.2016 год. на Директорът Румяна Велешка е създаден
Обществен съвет към училището.