Училищен състав

 


Директор:


 


Главен Счетоводител:


 


Касиер-Домакин:


 


Старши учители:
Старши възпитатели: 


Помощен персонал: