Обществен Съвет

СЪЗДАДЕН Е ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" с. ЧЕРНИ ОСЪМ

Вече е факт Обществения съвет към училището. Със Заповед № 62/29.11.2016 год. на Директорът Румяна Велешка определи членовете на Обществения съвет:


1. Цветан Ганеков
2. Мариана Атанасова
3. Светла Иванова
4. Христо Христов
5. Ирина Князева

Резервни членове:
1. Мария Попска
2. Никол Герганова
3. Тодор Комитов 

Zapoved