Контакти

с. Черни Осъм - п.к. 5620
общ. Троян
обл. Ловеч
ул. "Стара планина" №130

 Телефони

0878731190 - Директор
0878701130 - Счетоводство
0877068160 - Канцелария
0879227787 - Общежитие

Електронна поща: info-1100610@edu.mon.bg