Новина: ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 21.04.-24.04.2020ГОД.
(Категория: Новини)
Публикувано от НУПВ
сряда 15 април 2020 - 21:11:14

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 21.04.-24.04.2020ГОД.СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ЧЕРНИ ОСЪМ

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ II-III КЛАС ЗА ПЕРИОДА 21.04.-24.04.2020ГОД.

 

по ред

час

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.20

Математика

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

2

9.30-9.50

БЕЛ

Математика

БЕЛ ИУЧ/

Компютърно моделиране

БЕЛ

3

10.00-10.20

БЕЛ ИУЧ

Музика

Математика ИУЧ

Английски език

4

10.30-10.50

Човекът и обществото

Изобразително изкуство

БЕЛ

 

Консултация по БЕЛ

5

17.00-17.30

Консултация

Консултация АЕ

Човекът и обществото

Консултация

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ IV КЛАС ЗА ПЕРИОДА 21.04.-24.04.2020ГОД.

по ред

час

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.20

Математика

БЕЛ

БЕЛ

Математика ИУЧ

2

9.30-9.50

БЕЛ

Математика

БЕЛ ИУЧ

Човекът и природата

3

10.00-10.20

БЕЛ

БЕЛ

Математика

Английски език

4

10.30-10.50

Английски език

Компютърно моделиране

Английски език

Консултация по БЕЛ

5

17.00-17.30

Консултация

Консултация

Човекът и обществото

Консултация 

 

 

 ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ V КЛАС ЗА ПЕРИОДА 21.04.-24.04.2020ГОД

по ред

час

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

Човекът и природата

Човекът и природата

Английски език

География и икономика

2

9.40-10.10

Изобразително изкуство

Английски език

БЕЛ

БЕЛ ИУЧ

3

10.20-10.50

Математика

Математика

Информационни технологии

Човекът и природата

4

11.00-11.30

БЕЛ ИУЧ

БЕЛ

Математика

Математика

5

11.40-12.10

БЕЛ

 

История и цивилизации

Английски език

6

15.00-15.30

Консултация

Информационни технологии

 

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ VI КЛАС ЗА ПЕРИОДА 21.04.-24.04.2020ГОД

по ред

час

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

БЕЛ ИУЧ

Математика

Математика

Английски език

2

9.40-10.10

Човекът и природата

История и цивилизации

Английски език

Математика

3

10.20-10.50

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

География и икономика

4

11.00-11.30

Технологии и предприемачество

Човекът и природата

Информационни технологии

БЕЛ ИУЧ

5

11.40-12.10

Математика

Английски език

Музика

Човекът и природата

6

14.00-14.30

Консултация

Информационни технологии

Консултация

Консултация

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ VII КЛАС ЗА ПЕРИОДА 21.04.-24.04.2020ГОД

по ред

час

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ ИУЧ

2

9.40-10.10

Математика

Химия и опазване на ок. среда

Математика

БЕЛ

3

10.20-10.50

Биология и здравно образование

Английски език

Биология и здравно образование

Английски език

4

11.00-11.30

История и цивилизации

География и икономика

Химия и опазване на ок. среда

География и икономика

5

11.40-12.10

Химия и опазване на ок. среда ИУЧ

Физика и астрономия

Информационни технологии

Консултация БЕЛ

6

12.20-12.50

Консултация БЕЛ

Математика

Консултация математика

 

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ VIII КЛАС ЗА ПЕРИОДА 21.04.-24.04.2020ГОД

по ред

час

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

Предприемачество

История и цивилизация

Информ.технологии

Философия

2

9.40-10.10

История и цивилизации

БЕЛ

Английски език

Биология и здравно образование

3

10.20-10.50

Английски език

Ски подготовка

Английски език

Английски език

4

11.00-11.30

Английски език

Математика

БЕЛ

Английски език

5

11.40-12.10

БЕЛ

Английски език

Математика

БЕЛ

6

12.20 – 12.50

Физика и астрономия

Английски език

Английски език

География и икономика

7

15.00-15.30

Английски език

 

ТАО

Консултация

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ X КЛАС ЗА ПЕРИОДА 21.04.-24.04.2020ГОД

по ред

час

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

Математика

Английски език

Топогр.и ориентиране

Биология и здравно образование

2

9.40-10.10

Философия

Физика и астрономия

Планинско водене

История и цивилизация

3

10.20-10.50

БЕЛ

БЕЛ

История и цивилизация

Математика

4

11.00-11.30

Химия и опазване на околната среда

Икономика

География и икономика

География и икономика

5

11.40-12.10

Биология и здравно образование

География и икономика

ТАО

БЕЛ

6

12.20-12.50

История и цивилизации

История и цивилизация

Гостоприемство в туристическата индустрия

Италиански език

7

14.00-14.30

 

ИТ ФУЧ

 

Туристически и алпийски обекти

 

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ XI КЛАС ЗА ПЕРИОДА 21.04.-24.04.2020ГОД

по ред

час

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

Английски език

Планинско водене

Предприемачество

Математика

2

9.40-10.10

БЕЛ

Счетоводство и отчетност в туризма

История и цивилизация

Маркетинг в туризма

3

10.20-10.50

Чужд език по професия-АЕ

Философия

Опасности в планината

БЕЛ ЗИП

4

11.00-11.30

БЕЛ

Английски език

Опасности в планината

БЕЛ

5

11.40-12.10

Маркетинг в туризма

Планинско водене

Счетоводство и отчетност в туризма

Консултация

6

12.20-12.50

 

 

История и цивилизация

 

 

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ XII КЛАС ЗА ПЕРИОДА 21.04.-24.04.2020ГОД

по ред

час

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

Математика

Математика

Планинско водене/ История на материалната и духовна култура

БЕЛ

2

9.40-10.10

БЕЛ

Туристически и алпийски обекти

Планинско водене/ История на материалната и духовна култура

БЕЛ ЗИП

3

10.20-10.50

Чужд език по професия-Английски език

Свят и личност

Алпинизъм и спортно катерене/ Транспорт и туристическа агентска дейност

Туристически и алпийски обекти

4

11.00-11.30

Мениджмънт в туризма

 

БЕЛ

Алпинизъм и спортно катерене/ Транспорт и туристическа агентска дейност

Консултация АЕ

5

11.40-12.10

Консултация

БЕЛ

Туристически и алпийски обекти

 

 

6

12.20-12.50

 

 

 

 

 
Новина от НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ
( http://nupv.net/news.php?extend.74 )