ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 13.04.-16.04.2020ГОД.

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 13.04.-16.04.2020ГОД.

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ II-III КЛАС ЗА ПЕРИОДА 13.04.-16.04.2020ГОД.

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

1

9.30-9.50

Самоподготовка БЕЛ

Арт работилница

ФВС –игрите на открито

Музика

2

10.00-10.20

ФВС

Самоподготовка математика

Самоподготовка математика

Самоподготовка БЕЛ

3

15.00-15.20

БДП

Технологии и предприемачество

Музика

Дигитален свят

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ IV КЛАС ЗА ПЕРИОДА 13.04.-16.04.2020ГОД.

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

1

9.00-9.20

Самоподготовка математика

Технологии и предприемачество

ФВС –игрите на открито

Арт работилница

2

10.30-10.50

ФВС

Самоподготовка БЕЛ

Самоподготовка математика

Дигитален свят

3

15.30-15.50

Музика

Изобразително изкуство

Музика

Самоподготовка БЕЛ

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ V КЛАС ЗА ПЕРИОДА 13.04.-16.04.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

1

9.00-9.30

ФВС

Изобр.изкуство

Технология и предприемачество

Музика

2

9.40-10.10

ФВС

Изобр.изкуство

Технология и предприемачество

Музика

3

10.20-10.50

Консултации

Консултации

Консултации

Консултации

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ VI КЛАС ЗА ПЕРИОДА 13.04.-16.04.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

1

9.00-9.30

ФВС

Консултации

Консултации

Консултации

2

9.40-10.10

ФВС

Изобр.изкуство

Технология и предприемачество

Музика

3

10.20-10.50

Консултации

Изобр.изкуство

Технология и предприемачество

Музика

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ VII КЛАС ЗА ПЕРИОДА 13.04.-16.04.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

1

9.40-10.10

Технология и предприемачество

Консултация математика

Консултация АЕ

Консултация математика

2

10.20-10.50

ЗИ -ИТ

Изобр.изкуство

ФВС

Час на класа-БДП

3

11.00-11.30

Музика

Изобр.изкуство

ФВС

ЗИ–здравно образование

4

14.00-14.30

 

Консултация АЕ

 

 

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ VIII КЛАС ЗА ПЕРИОДА 13.04.-16.04.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

1

9.00-9.30

Час на класа

ФВС

Изобр. Изк.

„Битката за върховете“

2

9.40-10.10

ТАО

 

ЗИ

„Битката за върховете“

3

13.00-13.30

ТАО

ЗИ

ЗИ

Филм „Върха на върховете“

4

13.40-14.10

Консултации

ФВС

Консултации

Филм „Върха на върховете“

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ X КЛАС ЗА ПЕРИОДА 13.04.-16.04.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

1

9.00-9.30

Мизика

Консултация БЕЛ

Консултация математика

„Вертикален свят“

2

9.40-10.10

Музика

ТАО

ФВС

Филм „Вихрите на Амбарица“

3

10.20-10.50

Консултация БЕЛ

Час на класа

ФВС

Филм „Вихрите на Амбарица“

4

11.00-11.30

 

ТАО

 

 

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ XI КЛАС ЗА ПЕРИОДА 13.04.-16.04.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

1

9.40-10.10

Безопасно сърфиране в интернет

ФВС

Консултация АЕ

ЗИ –професионално ориентиране

2

10.20-10.50

Консултации АЕ

ЧЕП

ЗИ Филм „На ръба“

Опасности в планината

3

11.00-11.30

„Погребани в небесата“

Час на класа

Филм „На ръба“

Опасности в планината

4

11.40-12.10

„Погребани в небесата“

Консултации

ФВС

 

 

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ XII КЛАС ЗА ПЕРИОДА 13.04.-16.04.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

1

9.00-9.30

БЕЛ

Свят и личност

ЧЕП-английски език

Планинско водене

2

9.40-10.10

БЕЛ ЗИП

Свят и личност

ЧЕП-английски език

Планинско водене

3

10.20-10.50

Математика

БЕЛ

Туристически и алпийски обекти

Алпинизъм и спортно катерене

4

11.00-11.30

Математика

БЕЛ

 

Туристически и алпийски обекти

Алпинизъм и спортно катерене

5

11.40-12.10

ФВС

Мениджмънт в туризма

 

 

 

6

12.20-12.50

ФВС

Час на класа

 

 

 

изглед за печат