ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 01.-05.06.2020 ГОД.

  СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ЧЕРНИ ОСЪМ

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ IV КЛАС ЗА ПЕРИОДА 01.-05.06.2020 ГОД.

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.20

БЕЛ

Математика

БЕЛ

БЕЛ

Математика ИУЧ

2

9.30-9.50

Математика

БЕЛ

Математика

БЕЛ ИУЧ

Английски език

3

10.00-10.20

БЕЛ

БЕЛ

Компютърно моделиране

Математика

Човекът и природата

4

10.30-10.50

Човекът и природата

Английски език

БЕЛ

Английски език

ФВС

5

11.00-11.20

Музика

ФВС

Музика

Човекът и обществото

Технологии и предприемачество

6

13.30-13.50

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

ФВС

Самоподготовка

 

14.30-14.50

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

 

15.30-15.50

Занимания по интереси

Изобразително изкуство

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ V КЛАС ЗА ПЕРИОДА 01-05.06.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

История и цивилизации

БЕЛ ИУЧ

История и цивилизации

Английски език

География и икономика

2

9.40-10.10

БЕЛ

Изобразително изкуство

Английски език

БЕЛ

Английски език

3

10.20-10.50

Английски език

Математика

Човекът и природата

Информационни технологии

Човекът и природата

4

11.00-11.30

БЕЛ

Човекът и природата

Математика

Математика

Математика

5

11.40-12.10

ФВС

БЕЛ

БЕЛ

Технологии и предприемачество

Изобразително изкуство

6

12.30-13.00

Музика

Технологии и предприемачество ФУЧ

Информационни технологии ФУЧ

Музика

БЕЛ ИУЧ

7

13.10-13.40

Час на класа

ФВС

ФВС

 

 

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ VI КЛАС ЗА ПЕРИОДА 01.-05.06.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

БЕЛ

Човекът и природата

Математика

Математика

Английски език

2

9.40-10.10

История и цивилизации

Изобраително изкуство

История и цивилизации

Английски език

Математика

3

10.20-10.50

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

География и икономика

4

11.00-11.30

ФВС

БЕЛ ИУЧ

Човекът и природата

Информационни технологии

Човекът и природата

5

11.40-12.10

Английски език

Математика

Английски език

Технологии и предприемачество

Изобразително изкуство

6

12.30-13.00

Музика

ФВС

Информационни технологии ФУЧ

Музика

БЕЛ ИУЧ

7

13.10-13.40

Час на класа

Технологии и предприемачество ФУЧ

ФВС

 

 

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ VII КЛАС ЗА ПЕРИОДА 01.-05.06.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

ФВС

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

2

9.40-10.10

Английски език

Математика

Химия и опазване на ок. среда

Математика

Технологии и предприемачество

3

10.20-10.50

История и цивилизации

ФВС

Английски език

Биология и здравно образование

БЕЛ ИУЧ

4

11.00-11.30

Математика

История и цивилизации

География и икономика

Химия и опазване на ок. среда

Английски език

5

11.40-12.10

БЕЛ

Химия и опазване на ок. среда ИУЧ

Физика и астрономия

Музика

География и икономика

6

13.00-13.30

БЕЛ ИУЧ

Биология и здравно образование

Математика

Информационни технологии

Изобраително изкуство

7

13.40-14.10

Час на класа

 

Изобраително изкуство

 

 

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ VIII КЛАС ЗА ПЕРИОДА 01.-05.06.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

Физика и астрономия

Предприемачество

ФВС

Информационни технологии

Философия

2

9.40-10.10

Английски език

Английски език

БЕЛ

Английски език

Биология и здравно образование

3

10.20-10.50

Английски език

История и цивилизации

Математика

Английски език

Английски език

4

11.00-11.30

Химия и опазване на околната среда

Английски език

Ски подготовка

БЕЛ

Английски език

5

11.40-12.10

Биология и здравно образование

ФВС

Английски език

Математика

БЕЛ

6

12.20 – 12.50

Математика

БЕЛ

Английски език

Английски език

География и икономика

7

13.30-14.00

ТАО

Английски език

История и цивилизации

Изобраително изкуство

 

8

14.10-14.40

 

ТАО пр.

Ски подготовка -практика

 

 

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ X КЛАС ЗА ПЕРИОДА 01.-05.06.2020ГОД+

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

Английски език

Математика

Английски език

Музика

Биология и здравно образование

2

9.40-10.10

Топогр.и ориентиране

Химия и опазване на околната среда

Физика и астрономия

Химия и опазване на околната среда

История и цивилизация

3

10.20-10.50

Планинско водене

Биология и здравно образование

БЕЛ

История и цивилизация

Математика

4

11.00-11.30

Философия

Философия

Икономика

География и икономика

География и икономика

5

11.40-12.10

Физика и астрономия

ТАО РПП

География и икономика

БЕЛ

БЕЛ

6

12.20-12.50

Италиански език

История и цивилизации

История и цивилизации

Гостоприемство в туристическата индустрия

Италиански език

7

13.30-14.00

ТАО РПП

ФВС

Информационни технологии ФУЧ

ФВС

Планинско водене ФУЧ практика

8

 

 

Топогр.и ориентиране –пр.

 

 

 

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ XI КЛАС ЗА ПЕРИОДА 26.-29 .05.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

Философия

Опасности в планината

Планинско водене

Предприемачество

Математика

2

9.40-10.10

Математика

БЕЛ

Счетоводство и отчетност в туризма

История и цивилизация

БЕЛ

3

10.20-10.50

Счетоводство и отчетност в туризма

Английски език

ФВС

Чужд език по професия-АЕ

БЕЛ ЗИП

4

11.00-11.30

История и цивилизация

БЕЛ

Английски език

 

Маркетинг в туризма

5

11.40-12.10

Английски език

Опасности в планината-практика

Планинско водене

ФВС

Ски подготовка практика ЗИП

6

12.20-12.50

Маркетинг в туризма

Планинско водене –пр. СПП

Опасности в планината -практика

 

 

7

13.30-14.00

Час на класа

Планинско водене –пр. СПП

Опасности в планината -практика

 

 

8

14.10-14.40

 

Опасности в планината

Опасности в планината -практика

 

 

 

изглед за печат