ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 18.-22.05.2020ГОД.

  СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ЧЕРНИ ОСЪМ          

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ II-III КЛАС ЗА ПЕРИОДА 18.-22.05.2020ГОД.+

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.20

БЕЛ

Математика

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

2

9.30-9.50

Математика

БЕЛ

Математика

БЕЛ ИУЧ / Компютърно моделиране

Изобразително изкуство

3

10.00-10.20

Околен свят/Човекът и природата

БЕЛ ИУЧ

Музика

Математика ИУЧ

БЕЛ

4

10.30-10.50

Английски език

Човекът и обществото

Английски език

БЕЛ

 

Английски език

5

11.00-11.20

Музика

ФВС

Изобразително изкуство

Човекът и обществото

ФВС

 

14.00-14.20

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

ФВС

Самоподготовка

 

15.00-15.20

Самоподготовка

Технологии и предприемачество

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

 

15.30-15.50

Занимания по интереси

Самоподготовка

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ IV КЛАС ЗА ПЕРИОДА 18.-22.05.2020 ГОД.+

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.20

БЕЛ

Математика

БЕЛ

БЕЛ

Математика ИУЧ

2

9.30-9.50

Математика

БЕЛ

Математика

БЕЛ ИУЧ

Английски език

3

10.00-10.20

БЕЛ

БЕЛ

Компютърно моделиране

Математика

Човекът и природата

4

10.30-10.50

Човекът и природата

Английски език

БЕЛ

Английски език

ФВС

5

11.00-11.20

Музика

ФВС

Музика

Човекът и обществото

Технологии и предприемачество

6

13.30-13.50

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

ФВС

Самоподготовка

 

14.30-14.50

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

 

15.30-15.50

Занимания по интереси

Изобразително изкуство

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

 

 ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ V КЛАС ЗА ПЕРИОДА 18-22.05.2020ГОД +

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

История и цивилизации

БЕЛ ИУЧ

История и цивилизации

Английски език

География и икономика

2

9.40-10.10

БЕЛ

Изобразително изкуство

Английски език

БЕЛ

Английски език

3

10.20-10.50

Английски език

Математика

Човекът и природата

Информационни технологии

Човекът и природата

4

11.00-11.30

БЕЛ

Човекът и природата

Математика

Математика

Математика

5

11.40-12.10

ФВС

Информационни технологии ФУЧ

БЕЛ

Технологии и предприемачество

Изобразително изкуство

6

12.30-13.00

Музика

Технологии и предприемачество ФУЧ

БЕЛ

Музика

БЕЛ ИУЧ

7

13.10-13.40

Час на класа

ФВС

ФВС

 

 

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ VI КЛАС ЗА ПЕРИОДА 18.-22.05.2020ГОД +

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

БЕЛ

Човекът и природата

Математика

Математика

Английски език

2

9.40-10.10

История и цивилизации

Изобраително изкуство

История и цивилизации

Английски език

Математика

3

10.20-10.50

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

География и икономика

4

11.00-11.30

ФВС

БЕЛ ИУЧ

Човекът и природата

Информационни технологии

Човекът и природата

5

11.40-12.10

Английски език

Математика

Английски език

Технологии и предприемачество

Изобраително изкуство

6

12.30-13.00

Музика

ФВС

Информационни технологии ФУЧ

Музика

БЕЛ ИУЧ

7

13.10-13.40

Час на класа

Технологии и предприемачество ФУЧ

ФВС

 

 

 

 ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ VII КЛАС ЗА ПЕРИОДА 18.-22.05.2020ГОД+

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

ФВС

Информационни технологии

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

2

9.40-10.10

Английски език

Математика

Химия и опазване на ок. среда

Математика

Технологии и предприемачество

3

10.20-10.50

История и цивилизации

ФВС

Английски език

Биология и здравно образование

Английски език

4

11.00-11.30

Математика

История и цивилизации

География и икономика

Химия и опазване на ок. среда

БЕЛ ИУЧ

5

11.40-12.10

БЕЛ

Химия и опазване на ок. среда ИУЧ

Физика и астрономия

Музика

География и икономика

6

12.30-13.00

БЕЛ ИУЧ

Биология и здравно образование

Математика

 

Изобраително изкуство

7

13.10-13.40

Час на класа

БЕЛ

Изобраително изкуство

 

 

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ VIII КЛАС ЗА ПЕРИОДА 18.-22.05.2020ГОД+

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

Физика и астрономия

Предприемачество

ФВС

Информационни технологии

Философия

2

9.40-10.10

Английски език

Английски език

БЕЛ

Английски език

Биология и здравно образование

3

10.20-10.50

Английски език

История и цивилизации

Математика

Английски език

Английски език

4

11.00-11.30

Химия и опазване на околната среда

Английски език

Ски подготовка

БЕЛ

Английски език

5

11.40-12.10

Биология и здравно образование

ФВС

Английски език

БЕЛ

Математика

6

12.20 – 12.50

Математика

БЕЛ

Английски език

Английски език

География и икономика

7

13.30-14.00

Изобразително изкуство

ТАО пр.

История и цивилизации

ТАО

 

8

14.10-14.40

 

Английски език

Ски подготовка -практика

 

 

 

 ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ X КЛАС ЗА ПЕРИОДА 18.-22.05.2020ГОД+

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

Английски език

Математика

Английски език

Топогр.и ориентиране

Биология и здравно образование

2

9.40-10.10

Музика

Химия и опазване на околната среда

Физика и астрономия

Планинско водене

История и цивилизация

3

10.20-10.50

Химия и опазване на околната среда

Биология и здравно образование

Икономика

История и цивилизация

Математика

4

11.00-11.30

Философия

Философия

БЕЛ

География и икономика

География и икономика

5

11.40-12.10

Физика и астрономия

БЕЛ

География и икономика

ТАО РПП

БЕЛ

6

12.20-12.50

Италиански език

История и цивилизации

История и цивилизации

Гостоприемство в туристическата индустрия

Италиански език

7

13.30-14.00

ТАО РПП

ФВС

Информационни технологии ФУЧ

ФВС

Планинско водене ФУЧ практика

8

14.10-14.40

Ски подготовка пр.

 

 

Топогр.и ориентиране –пр.

 

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ XI КЛАС ЗА ПЕРИОДА 18.-22.05.2020ГОД+

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

Философия

Чужд език по професия-АЕ

Планинско водене

Предприемачество

Математика

2

9.40-10.10

Математика

БЕЛ

Счетоводство и отчетност в туризма

История и цивилизация

БЕЛ

3

10.20-10.50

Счетоводство и отчетност в туризма

Английски език

Английски език

Опасности в планината

БЕЛ ЗИП

4

11.00-11.30

История и цивилизация

Планинско водене –пр. СПП

ФВС

Опасности в планината

Маркетинг в туризма

5

11.40-12.10

Английски език

Опасности в планината-практика

Планинско водене

ФВС

Ски подготовка практика ЗИП

6

12.20-12.50

Маркетинг в туризма

 

Опасности в планината -практика

БЕЛ

 

7

13.30-14.00

Час на класа

Планинско водене –пр. СПП

Опасности в планината -практика

 

 

8

14.10-14.40

 

 

Опасности в планината -практика

 

 

 

изглед за печат