Новина: График на обучението на учениците за периода 27.04 - 30.04.2020
(Категория: Новини)
Публикувано от НУПВ
петък 24 април 2020 - 09:14:00

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 27.04.-30.04.2020ГОД.+СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ЧЕРНИ ОСЪМ

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ II-III КЛАС ЗА ПЕРИОДА 27.04.-30.04.2020ГОД.+

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

1

9.00-9.20

БЕЛ

Математика

БЕЛ

БЕЛ

2

9.30-9.50

Математика

БЕЛ

Математика

БЕЛ ИУЧ/Компютърно моделиране

3

10.00-10.20

Околен свят/Човекът и природата

БЕЛ ИУЧ

Изобразително изкуство

Математика ИУЧ

4

10.30-10.50

Английски език

Човекът и обществото

Английски език

БЕЛ

 

5

15.00-15.20

Музика

ФВС

Музика

Човекът и обществото

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ IV КЛАС ЗА ПЕРИОДА 27.03.-30.04.2020ГОД.+

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

1

9.00-9.20

БЕЛ

Математика

БЕЛ

БЕЛ

2

9.30-9.50

Математика

БЕЛ

Математика

БЕЛ ИУЧ

3

10.00-10.20

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

Математика

4

10.30-10.50

Човекът и природата

Английски език

Компютърно моделиране

Английски език

5

15.00-15.30

Музика

ФВС

Изобразително изкуство

Човекът и обществото

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ V КЛАС ЗА ПЕРИОДА 27.04.-30.04.2020ГОД +

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

1

9.00-9.30

История и цивилизации

БЕЛ ИУЧ

История и цивилизации

География и икономика

2

9.40-10.10

БЕЛ

Изобразително изкуство

Английски език

Човекът и природата

3

10.20-10.50

Математика

Математика

Човекът и природата

Информационни технологии

4

11.00-11.30

БЕЛ

Човекът и природата

Математика

Математика

5

11.40-12.10

ФВС

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

6

12.30-13.00

Английски език

ФВС

Технологии и предприемачество

Английски език

 

 ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ VI КЛАС ЗА ПЕРИОДА 27.04.-30.04.2020ГОД +

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

1

9.00-9.30

БЕЛ

Човекът и природата

Математика

Математика

2

9.40-10.10

История и цивилизации

Изобраително изкуство

История и цивилизации

Английски език

3

10.20-10.50

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

4

11.00-11.30

ФВС

БЕЛ ИУЧ

Човекът и природата

Информационни технологии

5

11.40-12.10

Английски език

Математика

Английски език

География и икономика

6

12.30-13.00

Математика

ФВС

Технологии и предприемачество

Човекът и природата

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ VII КЛАС ЗА ПЕРИОДА 27.04.-30.04.2020ГОД+

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

1

9.00-9.30

ФВС

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

2

9.40-10.10

Английски език

Математика

Химия и опазване на ок. среда

Математика

3

10.20-10.50

История и цивилизации

ФВС

Английски език

Биология и здравно образование

4

11.00-11.30

Математика

История и цивилизации

География и икономика

Химия и опазване на ок. среда

5

11.40-12.10

БЕЛ

Химия и опазване на ок. среда ИУЧ

Физика и астрономия

Информационни технологии

6

12.30-13.00

БЕЛ ИУЧ

Биология и здравно образование

Математика

География и икономика

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ VIII КЛАС ЗА ПЕРИОДА 27.04.-30.04.2020ГОД+

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

1

9.00-9.30

Физика и астрономия

Предприемачество

ФВС

Информ.технологии

2

9.40-10.10

Английски език

Английски език

БЕЛ

Английски език

3

10.20-10.50

Английски език

История и цивилизации

Математика

Английски език

4

11.00-11.30

Химия и опазване на околната среда

Английски език

Ски подготовка

БЕЛ

5

11.40-12.10

Биология и здравно образование

ФВС

Английски език

Математика

6

12.20 – 12.50

Изобразително изкуство

БЕЛ

Английски език

Английски език

7

14.00-14.30

Математика

Английски език

История и цивилизация

ТАО

  

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ X КЛАС ЗА ПЕРИОДА 27.04.-30.04.2020ГОД+

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

1

9.00-9.30

Английски език

Математика

Английски език

Топогр.и ориентиране

2

9.40-10.10

ТАО РПП

Химия и опазване на околната среда

Физика и астрономия

Планинско водене

3

10.20-10.50

Химия и опазване на околната среда

Биология и здравно образование

БЕЛ

История и цивилизация

4

11.00-11.30

Философия

Философия

Икономика

География и икономика

5

11.40-12.10

Физика и астрономия

БЕЛ

География и икономика

ТАО РПП

6

12.20-12.50

Италиански език

История и цивилизации

История и цивилизация

Гостоприемство в туристическата индустрия

7

14.00-14.30

Музика

ФВС

ИТ ФУЧ

ФВС

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ XI КЛАС ЗА ПЕРИОДА 27.04.-30.04.2020ГОД+

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

1

9.00-9.30

Философия

Чужд език по професия-АЕ

Планинско водене

Предприемачество

2

9.40-10.10

Опасности в планината

БЕЛ

Счетоводство и отчетност в туризма

История и цивилизация

3

10.20-10.50

Счетоводство и отчетност в туризма

БЕЛ ЗИП

 Маркетинг в туризма

Математика

4

11.00-11.30

История и цивилизация

БЕЛ

Английски език

ФВС

5

11.40-12.10

Английски език

Английски език

Планинско водене

Опасности в планината

6

12.20-12.50

Маркетинг в туризма

Математика

ФВС

БЕЛ

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ XII КЛАС ЗА ПЕРИОДА 27.04.-30.04.2020ГОД+

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

1

9.00-9.30

БЕЛ

ФВС

Математика

Планинско водене/ История на материалната и духовна култура

2

9.40-10.10

Математика

БЕЛ

ФВС

Планинско водене/ История на материалната и духовна култура

3

10.20-10.50

БЕЛ ЗИП

Чужд език по професия-Английски език

Свят и личност

Алпинизъм и спортно катерене/ Технология и организация на екскурзоводското обслужване

4

11.00-11.30

Чужд език по професия-Английски език

Мениджмънт в туризма

 

БЕЛ

Алпинизъм и спортно катерене/ Транспорт и туристическа агентска дейност

5

11.40-12.10

Свят и личност

Консултация

ГИ

Туристически и алпийски обекти

Консултация БЕЛ

6

12.20-12.50

 

Час на класа

Туристически и алпийски обекти

 

 
Новина от НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ
( http://nupv.net/news.php?extend.75 )