Новина: ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 04-08.05.2020ГОД.
(Категория: Новини)
Публикувано от НУПВ
сряда 29 април 2020 - 22:09:36СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ЧЕРНИ ОСЪМ

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ II-III КЛАС ЗА ПЕРИОДА 04-08.05.2020ГОД.

по ред

час

понеделник

вторник

четвъртък

петък

1

9.00-9.20

БЕЛ

Математика

БЕЛ

БЕЛ

2

9.30-9.50

Математика

БЕЛ

БЕЛ ИУЧ/Компютърно моделиране

Изобразително изкуство

3

10.00-10.20

Околен свят/Човекът и природата

БЕЛ ИУЧ

Математика ИУЧ

БЕЛ

4

10.30-10.50

Английски език

Човекът и обществото

БЕЛ

 

Английски език

5

11.00-11.20

Музика

ФВС

Човекът и обществото

ФВС

6

15.00-15.20

 

Технологии и предприемачество

ФВС

 

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ IV КЛАС ЗА ПЕРИОДА 04.-08.05.2020ГОД.

по ред

час

понеделник

вторник

четвъртък

петък

1

9.00-9.20

БЕЛ

Математика

БЕЛ

Математика

2

9.30-9.50

Математика

БЕЛ

БЕЛ ИУЧ

Компютърно моделиране

3

10.00-10.20

БЕЛ

БЕЛ

Математика

Човекът и природата

4

10.30-10.50

Човекът и природата

Английски език

Английски език

Английски език

5

11.00-11.20

Музика

ФВС

Човекът и обществото

Технологии и предприемачество

6

15.00-15.20

 

 

ФВС

 

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ V КЛАС ЗА ПЕРИОДА 04.-08.05.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

История и цивилизации

БЕЛ ИУЧ

Английски език

География и икономика

2

9.40-10.10

БЕЛ

Изобразително изкуство

БЕЛ

Английски език

3

10.20-10.50

Английски език

Математика

Математика

Човекът и природата

4

11.00-11.30

БЕЛ

Човекът и природата

Музика

Математика

5

11.40-12.10

ФВС

БЕЛ

История и цивилизации

Изобразително изкуство

6

12.30-13.00

Музика

ФВС

Човекът и природата

БЕЛ ИУЧ

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ VI КЛАС ЗА ПЕРИОДА 04.-08.05.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

БЕЛ

Човекът и природата

Математика

БЕЛ ИУЧ

2

9.40-10.10

История и цивилизации

Изобраително изкуство

Английски език

Математика

3

10.20-10.50

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

География и икономика

4

11.00-11.30

ФВС

БЕЛ ИУЧ

Музика

Човекът и природата

5

11.40-12.10

Английски език

Математика

Човекът и природата

Изобраително изкуство

6

12.30-13.00

Музика

ФВС

История и цивилизации

Английски език

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ VII КЛАС ЗА ПЕРИОДА 04.-08.05.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

ФВС

БЕЛ

Музика

БЕЛ

2

9.40-10.10

Английски език

Математика

Химия и опазване на ок. среда

БЕЛ ИУЧ

3

10.20-10.50

История и цивилизации

ФВС

Биология и здравно образование

Английски език

4

11.00-11.30

Математика

История и цивилизации

Математика

География и икономика

5

11.40-12.10

БЕЛ

Химия и опазване на ок. среда ИУЧ

БЕЛ

Изобраително изкуство

6

13.00-13.30

БЕЛ ИУЧ

Биология и здравно образование

Изобраително изкуство

Физика и астрономия

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ VIII КЛАС ЗА ПЕРИОДА 04.-08.05.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

Физика и астрономия

Предприемачество

ФВС

Английски език

2

9.40-10.10

Английски език

Английски език

Английски език

Биология и здравно образование

3

10.20-10.50

Английски език

История и цивилизации

Английски език

Английски език

4

11.00-11.30

Химия и опазване на околната среда

Английски език

БЕЛ

БЕЛ

5

11.40-12.10

Биология и здравно образование

ФВС

Математика

География и икономика

6

12.20 – 12.50

Изобразително изкуство

БЕЛ

Английски език

Ски подготовка

7

14.00-14.30

Математика

Английски език

ТАО

Английски език

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ X КЛАС ЗА ПЕРИОДА 04.-08.05.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

Английски език

Математика

Топогр.и ориентиране

Биология и здравно образование

2

9.40-10.10

ТАО РПП

Химия и опазване на околната среда

Планинско водене

История и цивилизация

3

10.20-10.50

Химия и опазване на околната среда

Биология и здравно образование

История и цивилизация

Математика

4

11.00-11.30

Философия

Физика и астрономия

География и икономика

География и икономика

5

11.40-12.10

Физика и астрономия

БЕЛ

ТАО РПП

БЕЛ

6

12.20-12.50

Италиански език

История и цивилизации

Гостоприемство в туристическата индустрия

Италиански език

7

14.00-14.30

Музика

ФВС

ФВС

Английски език

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ XI КЛАС ЗА ПЕРИОДА 04.-08.05.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

Философия

Чужд език по професия-АЕ

Предприемачество

Математика

2

9.40-10.10

Опасности в планината

БЕЛ

История и цивилизация

БЕЛ ЗИП

3

10.20-10.50

Счетоводство и отчетност в туризма

Английски език

 

БЕЛ

4

11.00-11.30

История и цивилизация

БЕЛ

ФВС

Английски език

5

11.40-12.10

Английски език

Планинско водене

Опасности в планината

ФВС

6

12.20-12.50

Маркетинг в туризма

Консултация

 

Консултация

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ XII КЛАС ЗА ПЕРИОДА 04.-08.05.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

БЕЛ

ФВС

Планинско водене/ История на материалната и духовна култура

Математика

2

9.40-10.10

Математика

БЕЛ

Планинско водене/ История на материалната и духовна култура

ФВС

3

10.20-10.50

БЕЛ ЗИП

Чужд език по професия-АЕ

Алпинизъм и спортно катерене/ Технология и организация на екскурзоводското обслужване

Свят и личност

4

11.00-11.30

Чужд език по професия-Английски език

Мениджмънт в туризма

 

Алпинизъм и спортно катерене/ Транспорт и туристическа агентска дейност

БЕЛ

5

11.40-12.10

Свят и личност

Туристически и алпийски обекти

Консултация БЕЛ

Туристически и алпийски обекти

6

12.20-12.50

Час на класа

 

 

 
Новина от НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ
( http://nupv.net/news.php?extend.76 )