ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 30.03.-03.04.2020ГОД.

 СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ЧЕРНИ ОСЪМ

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ II-III КЛАС ЗА ПЕРИОДА 30.03.-03.04.2020ГОД.

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.20

БЕЛ

Математика

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

2

9.30-9.50

Математика

БЕЛ

Математика

БЕЛ

БЕЛ

3

10.00-10.20

Английски език

БЕЛ ИУЧ

Английски език

Математика ИУЧ

Английски език

4

10.30-10.50

Околен свят/Човекът и природата

Човекът и обществото

Консултация по АЕ

БЕЛ ИУЧ/

Компютърно моделиране

Консултация по БЕЛ

5

17.00-17.30

Консултация по БЕЛ

Консултация по математика

Консултация по математика

Човекът и обществото

Консултация по математика

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ IV КЛАС ЗА ПЕРИОДА 30.03.-03.04.2020ГОД.

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.20

БЕЛ

Математика

БЕЛ

БЕЛ

Математика ИУЧ

2

9.30-9.50

Математика

БЕЛ

Математика

БЕЛ ИУЧ

Човекът и природата

3

10.00-10.20

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

Математика

Английски език

4

10.30-10.50

Човекът и природата

Английски език

Компютърно моделиране

Английски език

Консултация по БЕЛ

5

17.00-17.30

Консултация по БЕЛ

Консултация по АЕ

Консултация по математика

Човекът и обществото

Консултация по

компютърно моделиране

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ V КЛАС ЗА ПЕРИОДА 30.03.-03.04.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

История и цивилизации

БЕЛ ИУЧ

История и цивилизации

Английски език

География и икономика

2

9.40-10.10

БЕЛ

ФВС

Английски език

БЕЛ

Английски език

3

10.20-10.50

Английски език

Математика

Човекът и природата

Информационни технологии

Човекът и природата

4

11.00-11.30

БЕЛ

Човекът и природата

Математика

Математика

Математика

5

11.40-12.10

ФВС

БЕЛ

БЕЛ

 

 

6

15.00-15.30

Инф.технологии ФУЧ

Консултация

ФВС

Консултация

БЕЛ ИУЧ

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ VI КЛАС ЗА ПЕРИОДА 30.03.-03.04.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

БЕЛ

ФВС

Математика

Математика

Английски език

2

9.40-10.10

История и цивилизации

Човекът и природата

История и цивилизации

Английски език

Математика

3

10.20-10.50

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

География и икономика

4

11.00-11.30

ФВС

БЕЛ ИУЧ

Човекът и природата

Информационни технологии

Човекът и природата

5

11.40-12.10

Английски език

Математика

Английски език

Консултация

БЕЛ ИУЧ

6

14.00-14.30

Инф.технологии ФУЧ

 

 

 

 

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ VII КЛАС ЗА ПЕРИОДА 30.03.-03.04.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

ФВС

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ ИУЧ

2

9.40-10.10

Английски език

Математика

Химия и опазване на ок. среда

Математика

БЕЛ

3

10.20-10.50

История и цивилизации

ФВС

Английски език

Биология и здравно образование

Английски език

4

11.00-11.30

Математика

История и цивилизации

География и икономика

Химия и опазване на ок. среда

География и икономика

5

11.40-12.10

БЕЛ

Биология и здравно образование

Физика и астрономия

Информационни технологии

Английски език

6

12.20-12.50

БЕЛ ИУЧ

Химия и опазване на ок. среда ИУЧ

Математика

 

География и икономика

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ VIII КЛАС ЗА ПЕРИОДА 30.03.-03.04.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

Физика и астрономия

Предприемачество

ФВС

Информ.технологии

Философия

2

9.40-10.10

Английски език

История и цивилизации

БЕЛ

Английски език

Биология и здравно образование

3

10.20-10.50

Английски език

Английски език

Математика

Английски език

Английски език

4

11.00-11.30

Химия и опазване на околната среда

БЕЛ

Ски подготовка

БЕЛ

Английски език

5

11.40-12.10

Биология и здравно образование

ФВС

Английски език

Математика

БЕЛ

6

12.20 – 12.50

Математика

Английски език

Английски език

Английски език

География и икономика

7

15.00-15.30

 

Английски език

История и цивилизация

ТАО

 

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ X КЛАС ЗА ПЕРИОДА 30.03.-03.04.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

Английски език

Математика

Английски език

Топогр.и ориентиране

Биология и здравно образование

2

9.40-10.10

Химия и опазване на околната среда

Химия и опазване на околната среда

Физика и астрономия

Планинско водене

История и цивилизация

3

10.20-10.50

Философия

Биология и здравно образование

БЕЛ

История и цивилизация

Математика

4

11.00-11.30

Физика и астрономия

Философия

Икономика

География и икономика

География и икономика

5

11.40-12.10

Италиански език

БЕЛ

География и икономика

ТАО

БЕЛ

6

12.20-12.50

ТАО РПП

История и цивилизации

История и цивилизация

Гостоприемство в туристическата индустрия

Италиански език

7

14.00-14.30

 

ФВС

ИТ ФУЧ

ФВС

 

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ XI КЛАС ЗА ПЕРИОДА 30.03.-03.04.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

Философия

Чужд език по професия-АЕ

Планинско водене

Предприемачество

Математика

2

9.40-10.10

Счетоводство и отчетност в туризма

БЕЛ

Счетоводство и отчетност в туризма

История и цивилизация

БЕЛ

3

10.20-10.50

Математика

Английски език

ФВС

Опасности в планината

БЕЛ ЗИП

4

11.00-11.30

История и цивилизация

БЕЛ

Английски език

Опасности в планината

Маркетинг в туризма

5

11.40-12.10

Английски език

Маркетинг в туризма

Планинско водене

ФВС

Консултация

6

12.20-12.50

Маркетинг в туризма

 

 

 

 

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ XII КЛАС ЗА ПЕРИОДА 16.03.-27.03.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

БЕЛ

ФВС

Математика

Планинско водене/ История на материалната и духовна култура

Консултация АЕ

2

9.40-10.10

Математика

БЕЛ

ФВС

Планинско водене/ История на материалната и духовна култура

Туристически и алпийски обекти

3

10.20-10.50

БЕЛ ЗИП

Чужд език по професия-Английски език

Свят и личност

Алпинизъм и спортно катерене/ Технология и организация на екскурзоводското обслужване

Консултация

БЕЛ

4

11.00-11.30

Чужд език по професия-Английски език

Мениджмънт в туризма

 

БЕЛ

Алпинизъм и спортно катерене/ Технология и организация на екскурзоводското обслужване

Консултация

ГИ

5

11.40-12.10

Свят и личност

Консултация

ГИ

Туристически и алпийски обекти

 

 

6

12.20-12.50

 

 

Туристически и алпийски обекти

 

 

 

изглед за печат