Проект "Практични финансии"

През учебна 2018/2019г. СУ „Васил Левски“ – Черни Осъм, се класира и работи по проект „ПРАКТИЧНИ ФИНАНСИ”.

Институционални партньори са Министерство на образованието и науката, Комисията за финансов надзор и Националната агенция за приходи.

Проектът е иницииран от финансовия сектор у нас и неправителствената образователна организация JA България.

Основните корпоративни партньори, които застават зад реализацията на проекта и финансират старта му са NN България, БНП Париба Лични финанси и Финансова група Карол.

Програмата използва традиционни методи на обучение и обучение с дигитални технологии, смесени по начин, който помага на учащите да усвоят материала по-продуктивно.

Целта на обучението по „Практични финанси” на JA България е да се предоставят знания и практически умения в планирането и управлението на личните финанси, включително да се изясни ролята на заетостта и доходите, бюджетирането, спестяването, кредити и дълг, защита на потребителите, разумно потребление, управление на риска, инвестиране. Изборът на кариера и степен на образование трябва да е ясен, точен и навременен, като от изключителна важност е съобразяването с личните приоритети и ценности на всеки млад човек.

Програмата цели разширяване на компетентностите в сферата на финансовата грамотност, чрез предоставяне на знания и практически умения в планирането и управлението на личните финанси. В края на програмата учениците ще могат да разпознават начините, по които личните финанси влияят върху качеството им на живот чрез финансовите цели, които си поставят и финансовите избори, които правят.

На 13.03 и 26.03.2019г. мениджъри от БНП Париба Лични финанси - София, които по проекта са определени като Доброволци за училището, представиха пред учениците от 10 – 12 клас темите – „Кредитиране“, „Безналични плащания“, „В света на криптовалутите“ и „Ролята на банките“. Лекциите се превърнаха в дискусия. Учениците проявиха интерес по въпроси свързани с кредитите, в частност – отпускане на Студентски кредити; Търговията с крипто валута; Различните видове финансови измами и пране на пари.

WP 20190326 11 59 09 Pro

изглед за печат