Новина: ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ XI КЛАС ЗА ПЕРИОДА 29.-30 .06.2020ГОД
(Категория: Новини)
Публикувано от НУПВ
петък 26 юни 2020 - 10:30:00СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ЧЕРНИ ОСЪМ

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ VII КЛАС ЗА ПЕРИОДА 29.-30.06.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

1

8.00-8.30

ФВС

БЕЛ

2

8.40-9.10

Английски език

Математика

3

9.20-9.50

История и цивилизации

ФВС

4

10.00-10.30

Математика

История и цивилизации

5

10.40-11.10

БЕЛ

Химия и опазване на ок. среда ИУЧ

6

11.20-11.50

БЕЛ ИУЧ

Биология и здравно образование

7

12.00-12.30

Час на класа

 

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ VIII КЛАС ЗА ПЕРИОДА 29.-30.06.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

1

8.00-8.30

Физика и астрономия

Предприемачество

2

8.40-9.10

Английски език

Английски език

3

9.20-9.50

Английски език

История и цивилизации

4

10.00-10.30

Химия и опазване на околната среда

Английски език

5

10.40-11.10

Биология и здравно образование

ФВС

6

11.20 – 11.50

Математика

БЕЛ

7

12.00-12.30

Изобразително изкуство

Английски език

8

12.40-13.10

 

ТАО пр.

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ X КЛАС ЗА ПЕРИОДА 29.-30.06.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

1

8.00-8.30

Английски език

Математика

2

8.40-9.10

Музика

Химия и опазване на околната среда

3

9.20-9.50

Химия и опазване на околната среда

Биология и здравно образование

4

10.00-10.30

Философия

Философия

5

10.40-11.10

Физика и астрономия

БЕЛ

6

11.20-11.50

Италиански език

История и цивилизации

7

12.00-12.30

ТАО РПП

ФВС

8

12.40-13.10

 

Топогр.и ориентиране –пр.

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ XI КЛАС ЗА ПЕРИОДА 29.-30 .06.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

1

8.00-8.30

Философия

Чужд език по професия-АЕ

2

8.40-9.10

Математика

БЕЛ

3

9.20-9.50

Счетоводство и отчетност в туризма

Английски език

4

10.00-10.30

История и цивилизация

БЕЛ

5

10.40-11.10

Английски език

Опасности в планината-практика

6

11.20-11.50

Маркетинг в туризма

Планинско водене –пр. СПП

7

12.00-12.30

Час на класа

Планинско водене –пр. СПП

8

12.40-13.10

 

 
Новина от НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ
( http://nupv.net/news.php?extend.85 )