Новина: ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 15.-19.06.2020 ГОД.
(Категория: Новини)
Публикувано от НУПВ
петък 12 юни 2020 - 09:07:00СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ЧЕРНИ ОСЪМ

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ IV КЛАС ЗА ПЕРИОДА 15.-16.06.2020 ГОД.

по ред

час

понеделник

 

вторник

1

13.00-13.20

БЕЛ

9.00-9.20

Математика

2

13.30-13.50

Математика

9.30-9.50

БЕЛ

3

14.00-14.20

БЕЛ

10.00-10.20

БЕЛ

4

14.30-14.50

Човекът и природата

10.30-10.50

Английски език

5

15.00-15.20

Музика

11.00-11.20

ФВС

6

15.30-15.50

Самоподготовка

11.30-11.50

Самоподготовка

 

16.00-16.20

Самоподготовка

12.00-12.20

Самоподготовка

 

16.30-16.50

Занимания по интереси

12.30-12.50

Изобразително изкуство

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ V КЛАС ЗА ПЕРИОДА 15-16.06.2020ГОД

по ред

час

понеделник

час

вторник

1

13.00-13.30

История и цивилизации

8.00-8.30

БЕЛ ИУЧ

2

13.40-14.10

БЕЛ

8.40-9.10

Изобразително изкуство

3

  1. 20-14.50

Английски език

9.20-9.50

Математика

4

15.00-15.30

БЕЛ

10.00-10.30

Човекът и природата

5

15.40-16.10

ФВС

10.40-11.10

БЕЛ

6

16.20-16.50

Музика

11.20-11.50

Технологии и предприемачество ФУЧ

7

17.00-17.30

Час на класа

12.00-12.30

ФВС

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ VI КЛАС ЗА ПЕРИОДА 15.-16.06.2020ГОД

по ред

час

понеделник

час

вторник

1

13.00-13.30

БЕЛ

8.00-8.30

Човекът и природата

2

13.40-14.10

История и цивилизации

8.40-9.10

Изобраително изкуство

3

14.20-14.50

БЕЛ

9.20-9.50

БЕЛ

4

15.00-15.30

ФВС

10.00-10.30

БЕЛ ИУЧ

5

15.40-16.10

Английски език

10.40-11.10

Математика

6

16.20-16.50

Музика

11.20-11.50

ФВС

7

17.00-17.30

Час на класа

12.00-12.30

Технологии и предприемачество ФУЧ

 

 ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ VII КЛАС ЗА ПЕРИОДА 15.-19.06.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

8.00-8.30

 

БЕЛ

НВО

БЕЛ

БЕЛ

2

8.40-9.10

НВО

Математика

 

Математика

Технологии и предприемачество

3

9.20-9.50

 

ФВС

 

Биология и здравно образование

БЕЛ ИУЧ

4

10.00-10.30

 

История и цивилизации

 

Химия и опазване на ок. среда

Английски език

5

10.40-11.10

 

Химия и опазване на ок. среда ИУЧ

 

Музика

География и икономика

6

11.20-11.50

 

Биология и здравно образование

 

Информационни технологии

Изобраително изкуство

7

12.00-12.30

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ VIII КЛАС ЗА ПЕРИОДА 15.-19.06.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

8.00-8.30

Физика и астрономия

Предприемачество

ФВС

Информационни технологии

Философия

2

8.40-9.10

Английски език

Английски език

БЕЛ

Английски език

Биология и здравно образование

3

9.20-9.50

Английски език

История и цивилизации

Математика

Английски език

Английски език

4

10.00-10.30

Химия и опазване на околната среда

Английски език

Ски подготовка

БЕЛ

Английски език

5

10.40-11.10

Биология и здравно образование

ФВС

Английски език

Математика

БЕЛ

6

11.20 – 11.50

Математика

БЕЛ

Английски език

Английски език

География и икономика

7

12.00-12.30

Изобразително изкуство

Английски език

История и цивилизации

ТАО

 

8

12.40-13.10

 

ТАО пр.

Ски подготовка -практика

 

 

 

 ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ X КЛАС ЗА ПЕРИОДА 15.-19.06.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

8.00-8.30

Английски език

Математика

Английски език

Топогр.и ориентиране

Биология и здравно образование

2

8.40-9.10

Музика

Химия и опазване на околната среда

Физика и астрономия

Планинско водене

История и цивилизация

3

9.20-9.50

Химия и опазване на околната среда

Биология и здравно образование

БЕЛ

История и цивилизация

Математика

4

10.00-10.30

Философия

Философия

Икономика

География и икономика

География и икономика

5

10.40-11.10

Физика и астрономия

БЕЛ

География и икономика

ТАО РПП

БЕЛ

6

11.20-11.50

Италиански език

История и цивилизации

История и цивилизации

Гостоприемство в туристическата индустрия

Италиански език

7

12.00-12.30

ТАО РПП

ФВС

Информационни технологии ФУЧ

ФВС

Планинско водене ФУЧ практика

8

12.40-13.10

 

Топогр.и ориентиране –пр.

 

 

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ XI КЛАС ЗА ПЕРИОДА 15.-19 .06.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

8.00-8.30

Философия

Чужд език по професия-АЕ

Планинско водене

Предприемачество

Математика

2

8.40-9.10

Математика

БЕЛ

Счетоводство и отчетност в туризма

История и цивилизация

БЕЛ

3

9.20-9.50

Счетоводство и отчетност в туризма

Английски език

ФВС

Опасности в планината

БЕЛ ЗИП

4

10.00-10.30

История и цивилизация

БЕЛ

Английски език

Опасности в планината

Маркетинг в туризма

5

10.40-11.10

Английски език

Опасности в планината-практика

Планинско водене

ФВС

Ски подготовка практика ЗИП

6

11.20-11.50

Маркетинг в туризма

Планинско водене –пр. СПП

Опасности в планината -практика

 

 

7

12.00-12.30

Час на класа

Планинско водене –пр. СПП

Опасности в планината -практика

 

 

8

12.40-13.10

 

 

Опасности в планината -практика

 

 

Забележка: VIII, X и XI клас понеделник и сряда ще провеждат учебните часове след обяд по следния часови график:

1 час

13.00-13.30

2 час

13.40-14.10

3 час

  1. 20-14.50

4 час

15.00-15.30

5 час

15.40-16.10

6 час

16.20-16.50

7 час

17.00-17.30

8 час

17.40-18.10
Новина от НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ
( http://nupv.net/news.php?extend.83 )