Новина: Във връзка с дистанционното обучение
(Категория: Новини)
Публикувано от НУПВ
неделя 15 март 2020 - 20:41:00

График на обучението от 16.03.2020г. до 27.03.2020г....Във връзска с въведеното извънредно положение и преминаването към дистанционна форма на обучение в периода от 16 март до 27 март 2020 г. се въвежда следният график за провеждане на учебните занятия:

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ II-III КЛАС ЗА ПЕРИОДА 16.03.-27.03.2020ГОД.

 

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.20

БЕЛ

Математика

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

2

9.30-9.50

Математика

БЕЛ

Математика

БЕЛ

БЕЛ

3

10.00-10.20

Английски език

БЕЛ ИУЧ

Английски език

Математика ИУЧ

Английски език

4

10.30-10.50

Околен свят/Човекът и природата

Човекът и обществото

Консултация по АЕ

БЕЛ ИУЧ/

Компютърно моделиране

Консултация по БЕЛ

5

17.00-17.30

Консултация по БЕЛ

Консултация по математика

Консултация по математика

Човекът и обществото

Консултация по математика

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ IV КЛАС ЗА ПЕРИОДА 16.03.-27.03.2020ГОД.

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.20

БЕЛ

Математика

БЕЛ

БЕЛ

Математика ИУЧ

2

9.30-9.50

Математика

БЕЛ

Математика

БЕЛ ИУЧ

Човекът и природата

3

10.00-10.20

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

Математика

Английски език

4

10.30-10.50

Човекът и природата

Английски език

Компютърно моделиране

Английски език

Консултация по БЕЛ

5

17.00-17.30

Консултация по БЕЛ

Консултация по АЕ

Консултация по математика

Човекът и обществото

Консултация по

компютърно моделиране

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ V КЛАС ЗА ПЕРИОДА 16.03.-27.03.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

История и цивилизации

БЕЛ ИУЧ

История и цивилизации

Английски език

География и икономика

2

9.40-10.10

БЕЛ

Математика

Английски език

БЕЛ

Английски език

3

10.20-10.50

Английски език

БЕЛ

Човекът и природата

Информационни технологии

Човекът и природата

4

11.00-11.30

БЕЛ

Човекът и природата

Математика

Математика

Математика

5

15.00-15.30

Инф.технологии ФУЧ

Консултация

БЕЛ

Консултация

БЕЛ ИУЧ

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ VI КЛАС ЗА ПЕРИОДА 16.03.-27.03.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

БЕЛ

Човекът и природата

Математика

Математика

Английски език

2

9.40-10.10

История и цивилизации

БЕЛ

История и цивилизации

Английски език

Математика

3

10.20-10.50

БЕЛ

БЕЛ ИУЧ

Човекът и природата

БЕЛ

География и икономика

4

11.00-11.30

Английски език

Математика

БЕЛ

Информационни технологии

Човекът и природата

5

15.00-15.30

Инф.технологии ФУЧ

Консултация

Английски език

Консултация

БЕЛ ИУЧ

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ VII КЛАС ЗА ПЕРИОДА 16.03.-27.03.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

Английски език

БЕЛ

Химия и опазване на ок. среда

БЕЛ

БЕЛ

2

9.40-10.10

Математика

Биология и здравно образование

БЕЛ

Математика

БЕЛ ИУЧ

3

10.20-10.50

БЕЛ

Математика

Английски език

Биология и здравно образование

Английски език

4

11.00-11.30

История и цивилизации

Химия и опазване на ок. среда ИУЧ

Математика

Химия и опазване на ок. среда

География и икономика

5

15.00-15.30

БЕЛ ИУЧ

История и цивилизации

Физика и астрономия

ИТ

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ VIII КЛАС ЗА ПЕРИОДА 16.03.-27.03.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

Физика и астрономия

Предприемачество

БЕЛ

Информ.технологии

Философия

2

9.40-10.10

Английски език

История и цивилизации

Математика

Английски език

Биология и здравно образование

3

10.20-10.50

Биология и здравно образование

Английски език

Ски подготовка

БЕЛ

Английски език

4

11.00-11.30

Химия и опазване на околната среда

БЕЛ

Английски език

Математика

БЕЛ

5

15.00-15.30

Математика

Английски език

История и цивилизация

Туристически и алпийски обекти

География и икономика

 

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ X КЛАС ЗА ПЕРИОДА 16.03.-27.03.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

Английски език

Математика

Английски език

Топогр.и ориентиране

Биология и здравно образование

2

9.40-10.10

Химия и опазване на околната среда

Химия и опазване на околната среда

Икономика

Планинско водене

История и цивилизация

3

10.20-10.50

Философия

Биология и здравно образование

Физика и астрономия

Турист.и алпийски обекти

Математика

4

11.00-11.30

Физика и астрономия

Философия

БЕЛ

Гостоприемство в туристическата индустр

Италиански език

5

15.00-15.30

Италиански език

БЕЛ

География и икономика

Информационни технологии

БЕЛ

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ XI КЛАС ЗА ПЕРИОДА 16.03.-27.03.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

Философия

Чужд език по професия-АЕ

Планинско водене

Предприемачество

Математика

2

9.40-10.10

Математика

БЕЛ

Английски език

История и цивилизация

БЕЛ

3

10.20-10.50

Счетоводство и отчетност в туризма

Английски ез

Счетоводство и отчетност в туризма

Опасности в планината

БЕЛ ЗИП

4

11.00-11.30

История и цивилизация

БЕЛ

Планинско водене

Опасности в планината

Маркетинг в туризма

5

15.00-15.30

Английски език

Маркетинг в туризма

Консултация

БЕЛ

Консултация математика

Консултация

 

 ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ XII КЛАС ЗА ПЕРИОДА 16.03.-27.03.2020ГОД

по ред

час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1

9.00-9.30

БЕЛ

БЕЛ

Математика

Планинско водене/ История на материалната и духовна култура

Свят и личност

2

9.40-10.10

Математика

Чужд език по професия-Английски език

Свят и личност

Планинско водене/ История на материалната и духовна култура

Туристически и алпийски обекти

3

10.20-10.50

БЕЛ ЗИП

Мениджмънт в туризма

БЕЛ

Алпинизъм и спортно катерене/ Технология и организация на екскурзоводското обслужване

Консултация

БЕЛ

4

11.00-11.30

Чужд език по професия-Английски език

Консултация

 

Туристически и алпийски обекти

Алпинизъм и спортно катерене/ Технология и организация на екскурзоводското обслужване

Консултация

БЕЛ

5

15.00-15.30

Консултация

АЕ

Консултация

ГИ

Консултация

БЕЛ

 

Консултация

БЕЛ
Новина от НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ
( http://nupv.net/news.php?extend.67 )